Diplomatski zimski bazar prikupio je 46% više sredstava u 2021. godini

30. mart 2022.

Diplomatski zimski bazar je u kampanji prikupljanja sredstava za djecu i mlade širom BiH za 2021. prikupio 121.000 BAM.

Iznos prikupljen na godišnjoj dobrotvornoj akciji koju međunarodna zajednica organizuje u Sarajevu je za 46% veći od iznosa u 2020. godini, koji je iznosio 83.000 BAM.

Ovaj uspjeh je izvanredan jer i ove godine nije bilo fizičkog skupa za prikupljanje sredstava u Skenderiji kao što je to bilo u periodu prije pandemije. Sredstva će biti raspoređena organizacijama koje podržavaju djecu i mlade ljude pogođene nepovoljnim položajem kao što su siromaštvo, rak, mentalne ili fizičke bolesti, eksploatacija i traume. Uskoro ćemo objaviti kako će prikupljena sredstva biti raspoređena.

Veoma som zahvalni našim sponzorima među kojima su EFT, Mineco, Heidelberg Cement, Telemach Fondacija, Adriatic Metals, Smed Engineering i Prointer Company. Pomozi.ba je i ove godine bio važan partner koji je prikupljao novac i primao online donacije. Diplomatski zimski bazar je također imao veliku podršku ambasada, međunarodnih organizacija i škola, a nagrada za najviše prikupljenih sredstava otišla je djeci u školama Richmond Park.

Organizacioni odbor Diplomatskog zimskog bazara 2021. uključuje Gry Reinertsen (Norveška), Anna Jewell (IMF), Tatiana Chontzaisa (Grčka), Nada Amin (Egipat), Cecilia Ek (Švedska), Tatiana Messerli (Švicarska), Piet Bakker (Holandija) , i Madeline Ben Atiković.

Sretni smo objaviti da su dobitnici sredstava prikupljenih na Diplomatskom zimskom bazaru 2021. godine:

 

 • Down Sy i mi (Banja Luka): pruža govornu terapiju za djecu s Downovim sindromom – 10.000 BAM
 • Srce za djecu oboljelu od od raka (cijela BiH): pruža podršku oboljeloj djeci i njihovim porodicama, uključujući i perike za one koji su izgubili kosu – 9.000 BAM
 • Udruženje Bosanski doktori za osobe sa invaliditetom (cijela BiH): pruža podršku osobama sa teškim invaliditetom kroz servis personalne pomoći – 9.000 BAM
 • Dnevni centar Gnijezdo za djecu u riziku (Karanovac kraj Banja Luke): je projekat namjenjem za djecu i mlade poslije nastavnih aktivnosti, s ciljem unapređenja socijalne inkluzije, prevenciju nasilja, osnaživanja djece i mladih u riziku kako bi prevazilazili teškoće i izazove – 8.000 BAM
 • Franjevački međunarodni studentski centar (cijela BiH): stipendira socijalno i finansijski ugrožene studente iz svih dijelova Bosne i Hercegovine – 8.000 BAM
 • Novi put (područje Mostara): radi na prevenciji i borbi protiv trgovine djecom, modernog ropstva, nasilja u porodici, dječije pornografije i pedofilije – 7.000 BAM
 • EMMAUS Međunarodni forum solidarnosti (Doboj): pruža pomoć djeci sa invaliditetom i djeci iz ranjivih kategorija društva kako bi im pomogli na putu ka samostalnosti – 7.000 BAM
 • Los Rosales Centar za djecu i mlade sa posebnim potrebama (Mostar): radi sa djecom i mladima sa potekoćama u razvoju kako bi postigli najveći mogući stepen samostalnosti – 7.000 BAM
 • Dajte na šansu(Sarajevo): je servisni centar za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju koje pruža zdravstvene i usluge psihologa djeci, mladima i njihovim porodicama – 7.000 BAM
 • Dječiji centar Gnijezdo(Bosanski Grahovo): je vanškolski program koji pomaže djeci iz ranjivih porodica gdje im se pruža aktivna pomoć u učenju i socijaliziaciji – 7.000 BAM
 • Budućnost – Udruženje za podršku djeci i roditeljima (Sarajevo): stvara bolje uslove za život djece iz autističnog spektra u inkluzivnom okruženju – 6.000 BAM
 • Udruženje Orhideja (Stolac): omogućava socijalizaciju i integraciju Romske djece kroz socijalnu i podršku psihologa – 5.000 BAM
 • Angelus – Udruženje za roditelje djece sa posebnim potrebama (Domaljevac-Šamac): radi sa djecom sa posebnim potrebama i djecom iz rizičnih porodica kaoja imaju potreškoće u razvoju i pomaže im osigurati ravnopravan položaj u društvu – 5.000 BAM
 • Obrazovanje gradi BiH (cijela BiH): omogućava materijalno ugroženim mladim ljudima da završe srednju školu i fakultete – 5.000 BAM
 • Grace Valley Centar (Zenica): je rezidentni i dnevni centar uglavnom za Romsku djecu – 5.000 BAM
 • Udruženje “Obraduj nekoga” (Bratunac, Srebrenica): pomaže socijalno ugroženim bebama i djeci, obezbjeđujući hranu, pelene i odjeću za njihov zdrav rast i razvoj – 5.000 BAM
 • Rastimo zajedno – Centar za djecu sa posebnim potrebama (Gacko): pruža individualne i grupne tretmane kako bi pomogli djeci sa poteškoćama da se integrišu u društvo – 4.000 BAM
 • Lotos – zaštita mentalnog zdravlja(Zenica): pruža podršku psihologa za djecu i mlade ljude sa poteškoćama kao i roditeljima i skrbnicima koji se brinu o njima – 4.000 BAM
 • Udruženje PIPOL (Tuzla): pruža podršku u pogledu tretmana, oporavka, rehabilitacije i ponovne socijalizacije djece i mladih ljudi oboljelim od raka kao i njihovim porodicama– 3.000 BAM