Diplomatski zimski bazar sakupio je 234.000 KM za djecu i mlade u BiH

7. mart 2023.

Organizacioni odbor Diplomatskog zimskog bazara sa radošću objavljuje da je prikupljeno 234.000 KM za udruženja koja se bave radom sa djecom i mladima u BiH. Glavni dogadjaj održan u Skenderiji u decembru, bio je prvi održan bazar nakon 2019. godine, a prikupljeno je 94% više nego putem online kampanje u prethodnoj godini. Bazar su podržale 34 ambasade, uključujući i pet kojima je to bio prvi put, sedam medjunarodnih organizacija i šest škola. Više od 11.000 gostiju uživalo je u hrani i kulturi iz cijelog svijeta.

Pored tog glavnog dogadjaja, saradjivali smo i sa umjetnicima na humanitarnoj aukciji – Sarajevo Art Night. I ona je dala značajan doprinos ovogodišnjem prikupljanju sredstava.

Diplomatski zimski bazar je neprofitna organizacija u BiH koja pomaže djeci i mladima, kao i njihovim porodicama širom Bosne i Hercegovine, uključujući one koji su u teškoj finansijskoj i socijalnoj situaciji, te sa fizičkim ili psihičkim poteškoćama.

Volonteri članovi Organizacionog odbora su Gry Reinertsen (Norveška), Piet Bakker (Nizozemska), Anna Jewell (MMF), Tatiana Messerli (Švicarska), Tatiana Khodzhaysa Papandreou (Grčka), Dorina Kolici (Albanija), te Madeline Ben Atikovic (Filipini).

Organizacioni odbor se zahvaljuje sponzorima u koje spada EFT, Mineco, Telemach Fondacija, Adriatic Metals, Emergy, Kanton Sarajevo i Pomozi.ba.

Korisnici sredstava Diplomatskog zimskog bazara 2022. godine su:

 • Down Sy and Me (Banja Luka) koji nudi govornu terapiju za djecu sa Downovim sindromom – 17.000 BAM

 • Udruženje „Bosanski doktori za osobe sa invaliditetom” (BiH) – daje pomoć osobama sa invaliditetom putem servisa personalne asistencije  – 15.000 BAM

 • Dječiji centar Gnijezdo (Udruženje gradjanki Grahovo) je vannastavni program za pomoć djeci iz socijalno ugroženih porodica, kroz aktivnu asistenciju pri učenju i socijalizaciji – 14.000 BAM 
 • Franjevački medjunarodni studentski centar „Kruh Sv. Ante“ (BiH) daje stipendije socijalno i finansijski ugroženim studentima iz cijele Bosne i Hercegovine – 12.000 BAM 
 • „Novi Put“ iz područja Mostara koji se bori protiv trgovine djecom, suvremenog ropstva, nasilja u porodici, dječije pornografije i pedofilije – 12.000 BAM
 • Medjunarodni forum solidarnosti EMMAUS (Klokotnica-Doboj Istok) pomaže djeci sa invaliditetom i iz ranjivih kategorija društva na njihovom putu ka neovisnosti – 12.000 BAM
 • Angelus, Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama (Domaljevac-Šamac) radi sa djecom sa posebnim potrebama i iz ugroženih porodica koja imaju poteškoće u razvoju, pomažući im da osiguraju ravnopravan položaj u društvu – 12.000 BAM
 • „Srce za djecu oboljelu od raka“ (BiH) pruža podršku djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama, uključujući perike za one koji izgube kosu – 10.000 BAM
 • Los Rosales Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama (Mostar) radi sa djecom i mladima sa poteškoćama u razvoju kako bi postigli što veći stepen neovisnosti – 10.000 BAM 
 • „Dajte nam šansu” – Sarajevo pruža zdravstvene i psihološke usluge djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama– 10.000 BAM
 • „Budućnost“ Sarajevo – Udruženje za pomoć djeci i roditeljima stvara bolje životne uvjete djeci iz autističnog spektra – 10.000 BAM
 • „Obrazovanje gradi BiH“ – Jovan Divjak (BiH) omogućava mladima u teškoj materijalnoj situaciji da završe srednju školu i fakultet – 10.000 BAM 
 • „Drugačiji svijet“ – Bijeljina podržava djecu sa autizmom i poteškoćama, kao i njihove porodice putem obrazovnih radionica koje vode profesionalci – 10.000 BAM 
 • Centar Pomirenje Zenica je dnevni centar za boravak pretežno romske djece – 9.000 BAM 
 • „Marš u školu“ Bihać daje stipendije i školske obroke većinom djevojčicama iz romske zajednice u Bihaću sa ciljem ukidanja prakse maloljetnih brakova – 8.000 BAM 
 • Udruženje „Obraduj nekoga“ Bratunac, Srebrenica pomaže socijalno ugroženim bebama i djeci time što im omogućava obroke, pelene i garderobu  – 8.000 BAM 
 • „Prijateljska kuća” – Doboj pruža porodični dom za djecu bez roditelja ili podržava mnoge projekte u okruženju kako bi se generalno poboljšao život djece – 8.000 BAM 
 • Lotos, Zaštita mentalnog zdravlja (Zenica) pruža psihološku podršku djeci i mladima sa invaliditetom kao i njihovim roditeljima i starateljima – 7.000 BAM
 • Udruženje PIPOL (Tuzla) nudi liječenje, oporavak, rehabilitaciju i resocijalizaciju djeci i mladima koji boluju od raka i njihovim porodicama – 7.000 BAM
 • „Rastimo zajedno“, Centar za djecu sa posebnim potrebama, Gacko, pruža individualno i grupno liječenje kao pomoć djeci sa invaliditetom pri integraciji u društvo – 6.000 BAM 
 • „Mala škola” – Vareš brine o djeci bez roditelja ili adekvatne roditeljske skrbi, bez obzira na njihovu vjersku ili nacionalnu pripadnost  – 6.000 BAM 
 • „Dobro djelo” – Sarajevo organizira radionice (uz pomoć KBT psihoterapeuta, zajedno sa drugim terapeutima) za djecu sa poteškoćama u razvoju i slabog imovinskog stanja – 6.000 BAM 
 • Plivački klub SPID (Sarajevo) organizira aktivnosti plivanja za djecu sa poteškoćama u razvoju i/ili invaliditetom kako bi se poboljšalo njihovo fizičko i psihosocijalno stanje – 5.000 BAM
 • Udruženje Orhideja (Stolac) omogućava socijalizaciju i integraciju romske djece pružajući psihološku i socijalnu pomoć– 5.000 BAM

 • „Moja zvjezdica” – Sarajevo pruža asistenciju i obuku roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju organizacijom webinara i seminara– 5.000 BAM