NAŠI KORISNICI

Blisko sarađujemo s nizom dobrotvornih organizacija i činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da prikupljeni novac podupire mlade ljude u ovoj zemlji jer nas oni najviše trebaju.

Prošle smo godine finansirali 25 zaslužnih dobrotvornih organizacija koje pružaju osnovne usluge i pomoć djeci u potrebi.

Kroz ovo finansiranje pružamo pristup kvalitetnim inkluzivnim uslugama za djecu s poteškoćama u razvoju kao što je Down sindrom, kao i razvoj u ranom djetinjstvu te intervencije za djecu s autizmom.

Pomažemo osigurati bolju zaštitu djece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Podržavamo djecu i mlade pogođene nedostacima kao što su siromaštvo, rak, mentalne ili fizičke bolesti, iskorištavanje i traume.

U Bosni i Hercegovini, kao i u mnogim zemljama, ima djece koja žive s traumom, zlostavljanjem, bolešću i zanemarivanjem. Za mnoge je djetinjstvo svakodnevna bitka, bez prave adrese na koju se mogu obraiti.

 

 

Udruge dobitnice sredstava prikupljenih na Bazaru 2022. godine su

 

 • Down Sy and Me (Banja Luka) koji nudi govornu terapiju za djecu sa Downovim sindromom – 17.000 BAM
 • Udruženje „Bosanski doktori za osobe sa invaliditetom” (BiH) – daje pomoć osobama sa invaliditetom putem servisa personalne asistencije  – 15.000 BAM
 • Dječiji centar Gnijezdo (Udruženje gradjanki Grahovo) je vannastavni program za pomoć djeci iz socijalno ugroženih porodica, kroz aktivnu asistenciju pri učenju i socijalizaciji – 14.000 BAM 
 • Franjevački medjunarodni studentski centar „Kruh Sv. Ante“ (BiH) daje stipendije socijalno i finansijski ugroženim studentima iz cijele Bosne i Hercegovine – 12.000 BAM 
 • „Novi Put“ iz područja Mostara koji se bori protiv trgovine djecom, suvremenog ropstva, nasilja u porodici, dječije pornografije i pedofilije – 12.000 BAM
 • Medjunarodni forum solidarnosti EMMAUS (Klokotnica-Doboj Istok) pomaže djeci sa invaliditetom i iz ranjivih kategorija društva na njihovom putu ka neovisnosti – 12.000 BAM
 • Angelus, Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama (Domaljevac-Šamac) radi sa djecom sa posebnim potrebama i iz ugroženih porodica koja imaju poteškoće u razvoju, pomažući im da osiguraju ravnopravan položaj u društvu – 12.000 BAM
 • „Srce za djecu oboljelu od raka“ (BiH) pruža podršku djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama, uključujući perike za one koji izgube kosu – 10.000 BAM
 • Los Rosales Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama (Mostar) radi sa djecom i mladima sa poteškoćama u razvoju kako bi postigli što veći stepen neovisnosti – 10.000 BAM 
 • „Dajte nam šansu” – Sarajevo pruža zdravstvene i psihološke usluge djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama– 10.000 BAM
 • „Budućnost“ Sarajevo – Udruženje za pomoć djeci i roditeljima stvara bolje životne uvjete djeci iz autističnog spektra – 10.000 BAM
 • „Obrazovanje gradi BiH“ – Jovan Divjak (BiH) omogućava mladima u teškoj materijalnoj situaciji da završe srednju školu i fakultet – 10.000 BAM 
 • „Drugačiji svijet“ – Bijeljina podržava djecu sa autizmom i poteškoćama, kao i njihove porodice putem obrazovnih radionica koje vode profesionalci – 10.000 BAM 
 • Centar Pomirenje Zenica je dnevni centar za boravak pretežno romske djece – 9.000 BAM 
 • „Marš u školu“ Bihać daje stipendije i školske obroke većinom djevojčicama iz romske zajednice u Bihaću sa ciljem ukidanja prakse maloljetnih brakova – 8.000 BAM 
 • Udruženje „Obraduj nekoga“ Bratunac, Srebrenica pomaže socijalno ugroženim bebama i djeci time što im omogućava obroke, pelene i garderobu  – 8.000 BAM 
 • „Prijateljska kuća” – Doboj pruža porodični dom za djecu bez roditelja ili podržava mnoge projekte u okruženju kako bi se generalno poboljšao život djece – 8.000 BAM 
 • Lotos, Zaštita mentalnog zdravlja (Zenica) pruža psihološku podršku djeci i mladima sa invaliditetom kao i njihovim roditeljima i starateljima – 7.000 BAM
 • Udruženje PIPOL (Tuzla) nudi liječenje, oporavak, rehabilitaciju i resocijalizaciju djeci i mladima koji boluju od raka i njihovim porodicama – 7.000 BAM
 • „Rastimo zajedno“, Centar za djecu sa posebnim potrebama, Gacko, pruža individualno i grupno liječenje kao pomoć djeci sa invaliditetom pri integraciji u društvo – 6.000 BAM 
 • „Mala škola” – Vareš brine o djeci bez roditelja ili adekvatne roditeljske skrbi, bez obzira na njihovu vjersku ili nacionalnu pripadnost  – 6.000 BAM 
 • „Dobro djelo” – Sarajevo organizira radionice (uz pomoć KBT psihoterapeuta, zajedno sa drugim terapeutima) za djecu sa poteškoćama u razvoju i slabog imovinskog stanja – 6.000 BAM 
 • Plivački klub SPID (Sarajevo) organizira aktivnosti plivanja za djecu sa poteškoćama u razvoju i/ili invaliditetom kako bi se poboljšalo njihovo fizičko i psihosocijalno stanje – 5.000 BAM
 • Udruženje Orhideja (Stolac) omogućava socijalizaciju i integraciju romske djece pružajući psihološku i socijalnu pomoć– 5.000 BAM
 • „Moja zvjezdica” – Sarajevo pruža asistenciju i obuku roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju organizacijom webinara i seminara– 5.000 BAM